Dostawa

Poniżej znajdziesz szczegółowe warunki dostawy:

 

Umożliwiamy odbiór osobisty w Toruniu (wymaga wcześniejszego ustalenia telefonicznego)

Wysyłka kurierem – 14,00 zł brutto

 

 

Wyciąg z regulaminu:

VII.    DOSTAWA

1.    Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
2.    Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3.    Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4.    Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.